Elektrik kablolarının tarihi gelişimi çok eskilere dayanmamaktadır. Kablolar en önemli gelişimini son bir asırda göstermiştir. Kablolar arasındaki çok fazla benzerlik ve farklara rağmen sahip oldukları tasarım ve yapısal durumlara bağlı olarak bugünün şartlarına uyum sağlayacak gelişimlerden geri kalmamıştır. Kablonun asırlar önce ilk kullanılan başlıca üretim prosesleri bugün yine temel üretim prosesi olarak kullanılmaya devam etmektedir. İzmit Yanmaz Kablo Kılıfı Kablo üretimi ihtiyacının tarihteki en belirgin noktası, Faraday’ın 1831 yılında Dinamo ilkesi keşfinden sonra denk geldiği bilinmektedir. Çünkü o tarihten önce elektrik üretimi yapan bir araç neredeyse hiç yoktu.

Elektrik Kabloları

Ancak öncelikle güç dağıtım olayında bakır tellerin kullanıldığını unutmamak gerekir. Bu sistem Thomas Edison tarafından 1882 yılında New York’ta sunulmuştur. Bakır teller iletken olarak kullanılmıştır. İzmit Yanmaz Kablo Kılıfı Bakır çubukların çevresine jüt sarılarak, içi bir çeşit zift bileşimi ile doldurulmuş rijit borular içine döşenmiş ve ilk yalıtımlı kablo yapısına erişmiştir. Charles Goodyear 1844 yılında vulkanize kauçuk malzemesini patentledi, fakat bu 1880’lere kadar kablo için bir izolasyon malzemesi olarak kullanılmadı. Kauçuk yalıtımlı kablo ilk defa 1897 yılında Tesla’nın Niagara Şelaleleri hidroelektrik santralleri projesinde 11000V elektrik iletimi için denenmiştir. İzmit Yanmaz Kablo Kılıfı Böylelikle bakır teller çevresinde farklı izolasyon malzemeleri kullanılarak özelliklerine göre kategorize edilmesi bugün teknolojinin de gereksinimlerini karşılayacak formlara kavuşmuş oldu.

Kablolar elektrik için çok önemli bir yere sahiptir. Tıpkı içimizdeki damarlar gibi. Bir damarın kan iletmesine benzer olarak kablolar da elektronik cihazların çalışması için elektrik iletimini sağlarlar. Kablolar teknolojinin ihtiyaçlarına uygun olarak gelişme kaydetmiş ve bugün en küçük mobil aygıtlardan, en geniş ve yüksek elektrik gereksinimi olan alanlara kadar elektrik iletimini sağlamaktadırlar. Ne kadar büyük bir alana sahip olduğunu buradan anlayabiliriz. İzmit Yanmaz Kablo Kılıfı Kablolar öncelikle elektrik iletimi için kullanılmış olsa da zaman içinde yeni icatlar ile beraber veri ve iletişim alanlarına hizmet sunmak üzere veri iletiminde de kayda değer gelişmeler göstermiştir. Kabloyu temel biçimde bir metal iletkenin üzeri izole edilmiş koruyucu malzeme ile kaplandığı bir yapı olarak düşünmemek gerekir. Zira bugün çok büyük bir alanda çok türü olan kablolar en öncelikle görev olarak elektriğin iletimi için kullanılırlar. Fakat tasarımları ve üretim biçimleri ile türlü türlü alanların değişik gereksinimlerini karşılayabilmek için kendi aralarında da büyük farklılıklar göstermektedirler.

İletişime geçmek için tıklayınız.